Ариун бичээс нийгэмлэг
Ариун бичээс нийгэмлэг нь МБОХ-ноос 2000 онд гаргасан Ариун библийн зохиогчийн эрхийг хадгалагч албан ёсны байгууллага юм.
© 2012 MUBS. All rights reserved.
Designed by SmartDesign.
Rimons twitter widget by Rimon Habib