List/Grid Залбирлын сэдэв Subscribe RSS feed of category Залбирлын сэдэв

12-р сарын залбирлын сэдэв

12-р сарын залбирлын сэдэв

Манай нийгэмлэгийнхэн энэ оны 12-р сард дараах залбирлын сэдвийн дагуу залбирна. Та ч бас залбирч өгөөрэй. – АБН-ээс Библи болон Библитэй холбоотой олон, сайн бүтээл хэвлэгдэн гарахын төлөө We are… Дэлгэрэнгүй »

11-р сарын залбирлын сэдэв

11-р сарын залбирлын сэдэв

Манай нийгэмлэгийнхэн энэ оны 11-р сард дараах залбирлын сэдвийн дагуу залбирна. Та ч бас залбирч өгөөрэй. – АБН өргөжих, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулахын тулд өөрийн гэсэн байр болон “Библи төв”-тэй… Дэлгэрэнгүй »

10-р сарын залбирлын сэдэв

10-р сарын залбирлын сэдэв

Манай нийгэмлэгийнхэн энэ оны 10-р сард дараах залбирлын сэдвийн дагуу залбирна. Та ч бас залбирч өгөөрэй. – Библийг уншигч нь судлагч, хэрэглэгч нь хэрэгжүүлэгч болохын төлөө We are praying for… Дэлгэрэнгүй »

9-р сарын залбирлын сэдэв

9-р сарын залбирлын сэдэв

Манай нийгэмлэгийнхэн энэ оны 9-р сард дараах залбирлын сэдвийн дагуу залбирна. Та ч бас залбирч өгөөрэй. – Библийн эх хэлийг монгол хэл дээр судлах сурах бичиг, ном материал бэлтгэгдэж гарахын… Дэлгэрэнгүй »

8-р сарын залбирлын сэдэв

8-р сарын залбирлын сэдэв

Манай нийгэмлэгийнхэн энэ оны 8-р сард дараах залбирлын сэдвийн дагуу залбирна. Та ч бас залбирч өгөөрэй. – Бүх гишүүдийн хурлаас сонгогдсон УЗ-ийн гишүүдийн гэр бүл, эрүүл мэнд болон АБН-т мэргэн… Дэлгэрэнгүй »

7-р сарын залбирлын сэдэв

7-р сарын залбирлын сэдэв

Манай нийгэмлэгийнхэн энэ оны 7-р сард дараах залбирлын сэдвийн дагуу залбирна. Та ч бас залбирч өгөөрэй. – Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны төлөө. UBS /Олон Улсын Библийн Нийгэмлэг/, Wycliffe, KBS /Солонгосын… Дэлгэрэнгүй »

2015 оны 6 дугаар сарын залбирлын сэдэв

2015 оны 6 дугаар сарын залбирлын сэдэв

Манай нийгэмлэгийнхэн энэ оны 6-р сард дараах залбирлын сэдвийн дагуу залбирна. Та ч бас залбирч өгөөрэй. – Гүйцэтгэх алба: Гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогч, орчуулагч нар Библи орчуулгын болон өдөр тутмын… Дэлгэрэнгүй »

2014 оны 12 дугаар сарын залбирлын сэдэв

2014 оны 12 дугаар сарын залбирлын сэдэв

Ариун Бичээс Нийгэмлэгийн төлөө санаа тавин зуучлан залбирч байгаа та бүхэнд баярлалаа. 2014 оны 12-р сард дараах залбирлын сэдвийн дагуу залбирч өгнө үү. Thank you for your caring and prayers… Дэлгэрэнгүй »

2014 оны Арван нэгдүгээр сарын залбирлын сэдэв

2014 оны Арван нэгдүгээр сарын залбирлын сэдэв

Ариун Бичээс нийгэмлэгийн төлөө санаа тавин зуучлан залбирч байгаа та бүхэнд баярлалаа. 2014 оны 11-р сард дараах залбирлын сэдвийн дагуу залбирч өгнө үү. Thank you for your caring and prayers… Дэлгэрэнгүй »

2014 оны Аравдугаар сарын залбирлын сэдэв

2014 оны Аравдугаар сарын залбирлын сэдэв

Ариун Бичээс Нийгэмлэгийн төлөө санаа тавин зуучлан залбирч байгаа та бүхэнд баярлалаа. 2014 оны 10-р сард дараах залбирлын сэдвийн дагуу залбирч өгнө үү. Thank you for your caring and prayers… Дэлгэрэнгүй »

© 2012 MUBS. All rights reserved.
Designed by SmartDesign.
Rimons twitter widget by Rimon Habib