Гүйцэтгэх алба

Ариун Бичээс Нийгэмлэг Удирдах Зөвлөлөөр удирдуулж, өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон УЗ-ийн шийдвэрийг гүйцэтгэх алба хэрэгжүүлдэг байгууллага юм. Одоогоор гүйцэтгэх алба хоёр үндсэн хэсэгтэйгээр дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Захиргаа
Гүйцэтгэх захирал : Б. Баярмагнай
Нарийн бичиг : Г. Бямбасүрэн                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Нягтлан бодогч: Э. Лхагважаргал

Библийн Стандарт Монгол Орчуулга төсөл
Орчуулагч, Стандарт Монгол Орчуулга төслийн удирдагч: Доктор Г. Баяржаргал
Орчуулагч, редактор: Доктор В. Дүгэрмаа
Орчуулагч: Э. Содномцэрэн
Орчуулагч: А.Ариунаа
Орчуулагч: А.Амарбаясгалан нар ажиллаж байна.

© 2012 MUBS. All rights reserved.
Designed by SmartDesign.
Rimons twitter widget by Rimon Habib